#EN ประกาศปิดอัพเดต 27/02/2020 – North Union Event: Northern Overture

ประกาศปิดอัพเดต 27/02/2020 – North Union Event: Northern Overture

#EN เริ่มปิดเวลา 14:00-22:00 ตามเวลาประเทศไทย

Continue reading #EN ประกาศปิดอัพเดต 27/02/2020 – North Union Event: Northern Overture

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 27/02/2020 – North Union Event: Northern Overture

ประกาศปิดอัพเดต 27/02/2020 – North Union Event: Northern Overture

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-18:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-14:00 ตามเวลาประเทศไทย
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 27/02/2020 – North Union Event: Northern Overture

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 20/02/2020 – Call to Arms: Northern Front Event

ประกาศปิดอัพเดต 20/02/2020 – Call to Arms: Northern Front Event

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-16:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 09:00-15:00 ตามเวลาประเทศไทย
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 20/02/2020 – Call to Arms: Northern Front Event

#CN การอัพเดตเกม

◆ การอัพเดตเกม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอัพเดตระบบใหม่ในอนาคต ในอัพเดตครั้งถัดไปเป็นการอัพเดตแบบบังคับจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลเกมใหม่

 • เพิ่มตัวซ่อมแซม Live2D
 • ปรับสีปุ่มของหน้า UI
 • แก้ไขข้อความและภาพประกอบ

อัพเดตขนาด Android 1.7GB, iOS 2.1GB (แนะนำว่าควรสำรองพื้นที่ไว้ 2 เท่าขึ้นไป)

 • เป็นการอัพเดตแบบบังคับจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลเกมใหม่
 • เนื่องจากการอัพเดต กองเรือที่ออกเรือค้างเอาไว้จะถูกส่งกลับท่าเรือ
 • อย่าลบเกมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลที่บันทึกไว้หาย ควรทำการลงทับของเดิม
 • สำหรับ iOS จะมีการอัพเดตเกมผ่าน AppStore

※ หรือนี่จะเป็นสัญญาณของ เพชรฟรี!! อีกแล้ว…

※ รูปประกอบไม่เกี่ยวกับข่าวแต่อย่างใด

https://m.in.mg/D8KCg
https://m.in.mg/Jniwr

#EN ประกาศปิดอัพเดต 13/02/2020 – Passionate Polaris (Crescendo of Polaris)

ประกาศปิดอัพเดต 13/02/2020 – Passionate Polaris (Crescendo of Polaris)

 • #EN เริ่มปิดเวลา 14:00-22:00 ตามเวลาประเทศไทย

https://m.in.mg/GacFu

Continue reading #EN ประกาศปิดอัพเดต 13/02/2020 – Passionate Polaris (Crescendo of Polaris)

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 13/02/2020 – Valentine’s Day 2020

ประกาศปิดอัพเดต 13/02/2020 – Valentine’s Day 2020

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-16:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-11:00 ตามเวลาประเทศไทย
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 13/02/2020 – Valentine’s Day 2020