#JP #CN IJN Takao, Atago, Zuikaku, Shoukaku, Taihou, HMS Prince of Wales, Duke of York ได้รับชุดใหม่

◆ เรือได้รับชุดใหม่

เปิดตัว เริ่มนำชุดซีรีย์ Race Queen เข้าเกมแล้ว!!

 • IJN Takao – Race Queen: Full Throttle Charmer
 • IJN Atago – Race Queen
 • IJN Zuikaku – Race Queen: The Wind’s True Name
 • IJN Shoukaku – Race Queen
 • IJN Taihou – Race Queen
 • HMS Prince of Wales – Race Queen
 • HMS Duke of York – Race Queen

※ กำหนดเข้าในอัพเดตสัปดาห์หน้า
※ มาพร้อมเสียงพากย์ใหม่

Continue reading #JP #CN IJN Takao, Atago, Zuikaku, Shoukaku, Taihou, HMS Prince of Wales, Duke of York ได้รับชุดใหม่

#EN เพิ่มด่านใน War Archives (Combat History) – Visitors Dyed in Red

◆ เพิ่มด่านใน War Archives (Combat History)

 • Visitors Dyed in Red

◆ ระบบด่านอีเวนท์ย้อนหลัง War Archives (Combat History) [ถาวร]

 • ด่านอีเวนท์แบบ [ถาวร] สำหรับอีเวนท์ในอดีตที่ผ่านไปแล้ว
 • การเปิดด่านอีเวนท์จะต้องใช้ [กุญแจ Data Key] ที่จะเปิดให้หาได้จากเควสรายวัน วันละ 2 ดอก เก็บได้สูงสุด 30 อัน
 • เนื้อหาของอีเวนท์ ทั้งด่านและอัตราการดรอปเรือในด่าน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านๆ มา รวมถึงของต่างๆ ที่หาได้ในอีเวนท์เหล่านั้นด้วย แต่จะไม่มีร้านแลกแต้มในระบบนี้
 • จะไม่มีด่าน SP/EX ในระบบนี้
 • กุญแจ Data Key 1 ดอก จะเปิดด่านเป็นเวลา 15 นาที
 • หากเวลาของอีเวนท์หมดลงแล้ว แต่ลงค้างไว้จะยังสามารถลงให้จบด่านนั้นๆ ได้ หรือจะกดกลับ หรือรอจนหมดเวลาก็ได้

◆ โรงต่อเรือ [ถาวร]

※ อู่ต่อเรือ [1] Light

 • IJN Nowaki

※ อู่ต่อเรือ [2] Heavy

 • IJN Ise
 • IJN Hyuuga

※ อู่ต่อเรือ [3] Aviation

 • IJN Zuikaku
 • IJN Shoukaku

◆ ร้าน Core Data

 • IJN Akatsuki

https://m.in.mg/zMOPq

ข้อมูลเพิ่มเติม ระบบ War Archives https://m.in.mg/cJpkC

#JP ภาพการออกแบบชุด IJN Shoukaku – The Crane that Dances With the Wind [Live2D]

◆ ภาพการออกแบบชุด IJN Shoukaku – The Crane that Dances With the Wind [Live2D]

※ ภาพโดย Enka (@enka996)

https://m.in.mg/B8ihT

Continue reading #JP ภาพการออกแบบชุด IJN Shoukaku – The Crane that Dances With the Wind [Live2D]