#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 15/04/2021 – Sardegna Empire

ประกาศปิดอัพเดต 15/04/2021 – Sardegna Empire

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-16:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-12:00 ตามเวลาประเทศไทย
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 15/04/2021 – Sardegna Empire

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 08/04/2021 – Rerun Armored Trooper Votoms

ประกาศปิดอัพเดต 08/04/2021 – Rerun Armored Trooper Votoms

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-16:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-13:00 ตามเวลาประเทศไทย

◆ มินิอีเว้นท์ #Rerun Armored Trooper Votoms (JP เท่านั้น)

 • ระยะเวลากิจกรรม 08/04/2021 – 22/04/2021
 • ทำภารกิจให้ครบตามกำหนดเพื่อรับรางวัลเฟอร์นิเจอร์ Marshydog
 • แม้ว่าจะได้รับเฟอร์นิเจอร์ไปแล้ว ยังคงสามารถรับเฟอร์นิเจอร์ได้อีกครั้ง
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 08/04/2021 – Rerun Armored Trooper Votoms

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 25/03/2021 – #Rerun Ashen Simulacrum

ประกาศปิดอัพเดต 25/03/2021 – #Rerun Ashen Simulacrum

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-18:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-14:00 ตามเวลาประเทศไทย

◆ อีเวนต์ #Rerun Ashen Simulacrum

Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 25/03/2021 – #Rerun Ashen Simulacrum

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 18/03/2021 – Ark Royal META

ประกาศปิดอัพเดต 18/03/2021 – Ark Royal META

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-16:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-14:00 ตามเวลาประเทศไทย

◆ อัพเดทระบบ Ashes Showdown

 • ระยะเวลากิจกรรม 18/03/2021 – 10/06/2021
 • แต้ม Analysis Points ของ Hiryuu META จะถูกรีเซต
 • บอสในระบบ Ashes Showdown เปลี่ยนจาก Hiryuu META เป็น Ark Royal META
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 18/03/2021 – Ark Royal META

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 25/02/2021 – Khorovod of Dawn’s Rime

ประกาศปิดอัพเดต 25/02/2021 – Khorovod of Dawn’s Rime

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-18:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-14:00 ตามเวลาประเทศไทย

◆ อีเวนท์ Khorovod of Dawn’s Rime

Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 25/02/2021 – Khorovod of Dawn’s Rime

#JP #CN ประกาศอัพเดต 13/02/2021 – Valentine Day 2021

ประกาศอัพเดต 13/02/2021 – Valentine Day 2021

อัพเดตแบบไม่ปิดเซิร์ฟเวอร์ #JP เวลา 18.00 #CN เวลา 14.00 ตามเวลาประเทศไทย

◆ Chocolate จากเรือเลขา

 • ระยะเวลากิจกรรม 14/02/2021 – 19/02/2021
 • เมื่อเข้าเกมจะได้รับของขวัญวันวาเลนไทน์จากเรือเลขา
 • ผู้การต้องเลเวล 15 ขึ้นไป และสามารถรับได้ครั้งเดียว
 • เรือ μ จะได้รับข้อความเดียวกันกับร่างปกติ
 • เรือ Collaboration จะเป็น Akash มาให้แทน
Continue reading #JP #CN ประกาศอัพเดต 13/02/2021 – Valentine Day 2021

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 04/02/2021 – Homeport Chinese New Year

ประกาศปิดอัพเดต 04/02/2021 – Homeport Chinese New Year

 • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00 – 18:00 ตามเวลาประเทศไทย
 • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00 – 16:00 ตามเวลาประเทศไทย

◆ อีเว้นท์ Homeport Chinese New Year

 • ระยะเวลากิจกรรม 04/02/2021 – 19/02/2021
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จากหน้าเมนู ภายในงานกิจกรรมจะมีมินิเกมให้เล่น ซึ่งสามารถได้รับรางวัลมากมายรวมไปถึงเพชร
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 04/02/2021 – Homeport Chinese New Year