#JP #CN ภาพการออกแบบชุด USS Memphis – ชุดฮาโลวีน: Mystical Night

◆ ภาพการออกแบบชุด USS Memphis – ชุดฮาโลวีน: Mystical Night

※ ภาพโดย 銀SilveRoid

https://m.in.mg/H20ai

Continue reading #JP #CN ภาพการออกแบบชุด USS Memphis – ชุดฮาโลวีน: Mystical Night

#JP #CN #EN USS Memphis ได้รับชุดใหม่

◆ เรือได้รับชุดใหม่

  • U̶S̶S̶ ̶M̶a̶f̶u̶y̶u̶ ̶S̶e̶n̶s̶e̶i̶ USS Memphis – ชุดฮาโลวีน: Mystical Night

※ แจกฟรี รางวัลในมินิอีเวนท์ เทศกาลฮาโลวีน

https://m.in.mg/YIFdP

Continue reading #JP #CN #EN USS Memphis ได้รับชุดใหม่

#JP #CN #EN ภาพการออกแบบชุด IJN Mikazuki – ชุดฮาโลวีน

◆ ภาพการออกแบบชุด IJN Mikazuki – ชุดฮาโลวีน

※ ภาพโดย 月见 (@tsukimi08)

https://m.in.mg/R2qZX

Continue reading #JP #CN #EN ภาพการออกแบบชุด IJN Mikazuki – ชุดฮาโลวีน