#CW Azur Lane: Crosswave 1.01

◆ Azur Lane: Crosswave 1.01

วันนี้ตัวเกม Azur Lane: Crosswave จะทำการปล่อยอัพเดตแพทซ์เวอร์ชั่น 1.01 ส่วนรายละเอียดในการอัพเดตจะประกาศอีกครั้ง

ส่วนทาง DLC แรกที่จะเป็น IJN Taihou จะยังไม่เข้ามาในอัพเดตนี้ ขอเวลาไม่อีกไม่นานจะประกาศอีกครั้ง…

https://m.in.mg/Ge3Uz
https://m.in.mg/MG7CB
https://m.in.mg/zNJvD