#EN ประกาศปิดอัพเดต 06/02/2020 – Lantern Festival 2020

ประกาศปิดอัพเดต 06/02/2020 – Lantern Festival 2020

  • #EN เริ่มปิดเวลา 14:00-18:00 ตามเวลาประเทศไทย

https://m.in.mg/ydHRe

Continue reading #EN ประกาศปิดอัพเดต 06/02/2020 – Lantern Festival 2020

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 06/02/2020 – Lantern Festival 2020

ประกาศปิดอัพเดต 06/02/2020 – Lantern Festival 2020

  • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-16:00 ตามเวลาประเทศไทย
  • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-11:00 ตามเวลาประเทศไทย
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 06/02/2020 – Lantern Festival 2020

#EN ประกาศปิดอัพเดต 21/01/2020 – Chinese New Year

ประกาศปิดอัพเดต 21/01/2020 – Chinese New Year

  • #EN เริ่มปิดเวลา 14:00-22:00 ตามเวลาประเทศไทย

https://m.in.mg/7yT6N
https://m.in.mg/eXzIy

Continue reading #EN ประกาศปิดอัพเดต 21/01/2020 – Chinese New Year

#JP #CN รางวัลล็อคอินประจำเดือน 02/2020

◆ รางวัลล็อคอินประจำเดือน 02/2020

IJN Nagara – ชุด [春風ゆらり]

[อัพเดต] ภาพจากแพทซ์มาแล้ว

IJN Nagara ได้รับชุดใหม่ [春日ゆらり] ซึ่งมีรูปออกมาแล้วใน PV และนี่เป็นครั้งแรกของเกมที่มีการแจกชุดจากการล็อคอินประจำเดือนล่ะ

https://m.in.mg/nAgPW

#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 21/01/2020 – Chinese New Year

ประกาศปิดอัพเดต 21/01/2020 – Chinese New Year

  • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-18:00 ตามเวลาประเทศไทย
  • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-13:00 ตามเวลาประเทศไทย
Continue reading #JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 21/01/2020 – Chinese New Year