#JP งานฉลองครบรอบ 3 ปี

◆ งานฉลองครบรอบ 3 ปี

สำหรับงานฉลองครบรอบ 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด
ทำให้ทีมงานตัดสินใจปรับเปลี่ยนเป็นอีเวนท์แบบออนไลน์
รายละเอียดของงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (จัดในเดือนกันยายน)

https://m.in.mg/D096H