#JP #CN FFNF Béarn เข้าประจำการ

◆ แนะนำตัวเรือเข้าประจำการ
【⚜กองทัพเรือฝรั่งเศส⚜】

FFNF Béarn ・ เรือบรรทุกเครื่องบิน

เรือบรรทุกเครื่องบินที่ได้รับการดัดแปลงจากเรือประจัญบานชั้น Normandie ในช่วงปี 1920 และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1927 เพื่อใช้เป็นเรือทดสอบ และตามแผนเธอจะถูกเรือใหม่เข้ามาประจำการแทนที่โดยชั้น Joffre ในปี 1930 แต่เรือใหม่นั้นก็ไม่เคยได้สร้างและยกเลิกไป จึงนับได้ว่าเธอคือ เรือบรรทุกเครื่องบินเพียงลำเดียวของฝ่ายฝรั่งเศส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าจะมีบทบาทน้อยมากในสงครามก็ตาม

※ แจกฟรี เรือรางวัลอีเวนท์ครั้งต่อไป!

https://m.in.mg/KNmXb