#JP #CN #EN SN Pamiat Merkuria เข้าประจำการ

◆ แนะนำตัวเรือเข้าประจำการ
【☭กองทัพเรือนอร์ทยูเนี่ยน☭】

SN Pamiat Merkuria ・ เรือลาดตระเวนเบา

เรือลาดตระเวนเบาสังกัดกองทัพเรือนอร์ทยูเนี่ยน

※ หาได้จากโรงต่อเรือ [จำกัดเวลา]

※ CV. Yoshioka Maya

https://m.in.mg/OqiaD
https://m.in.mg/jD90G