#CN การอัพเดตเกม

◆ การอัพเดตเกม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอัพเดตระบบใหม่ในอนาคต ในอัพเดตครั้งถัดไปเป็นการอัพเดตแบบบังคับจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลเกมใหม่

  • เพิ่มตัวซ่อมแซม Live2D
  • ปรับสีปุ่มของหน้า UI
  • แก้ไขข้อความและภาพประกอบ

อัพเดตขนาด Android 1.7GB, iOS 2.1GB (แนะนำว่าควรสำรองพื้นที่ไว้ 2 เท่าขึ้นไป)

  • เป็นการอัพเดตแบบบังคับจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลเกมใหม่
  • เนื่องจากการอัพเดต กองเรือที่ออกเรือค้างเอาไว้จะถูกส่งกลับท่าเรือ
  • อย่าลบเกมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลที่บันทึกไว้หาย ควรทำการลงทับของเดิม
  • สำหรับ iOS จะมีการอัพเดตเกมผ่าน AppStore

※ หรือนี่จะเป็นสัญญาณของ เพชรฟรี!! อีกแล้ว…

※ รูปประกอบไม่เกี่ยวกับข่าวแต่อย่างใด

https://m.in.mg/D8KCg
https://m.in.mg/Jniwr