#JP AzurLane – Royal Maids TVCM

◆ AzurLane – Royal Maids TVCM

มินิอีเวนท์ Anime Re-Airing Login Bonus Campaign

  • ระยะเวลากิจกรรม 03/01/2020 – 21/03/2020
  • เข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมเพื่อรับของรางวัลต่างๆ และเรือ HMS Belfast