#EN ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์อีเวนท์ Crescendo of Polaris, แนะนำตัวเรือเข้าประจำการ USS Cleveland (μ)

◆ ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์

  • อีเวนท์ Crescendo of Polaris

※ กำหนดเข้าในอัพเดตเร็วๆ นี้

◆ แนะนำตัวเรือเข้าประจำการ
【★ กองทัพเรืออีเกิลยูเนี่ยน ★】

  • USS Cleveland (μ) ・ เรือลาดตระเวนเบา

※ เรือ “อุปกรณ์ μ” จะเป็นเรือแยกต่างหากอีกลำหนึ่งจากร่างปกติในเกมปัจจุบัน (แบบ Kaga และเหล่าโลลิ)

https://m.in.mg/ZRGSa