#JP #CN #EN ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ Azur Lane x hololive | Virtual YouTuber Collaboration

◆ ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ Azur Lane x hololive | Virtual YouTuber Collaboration

  • ระยะเวลากิจกรรม 27/11/2019 – 11/12/2019

◆ เรือเข้าประจำการใหม่

  • Shirakami Fubuki <SSR> ・ เรือพิฆาต
  • Minato Aqua <SSR> ・ เรือดำน้ำ
  • Tokino Sora <SSR>・ เรือบรรทุกเครื่องบิน
  • Ookami Mio <SR> ・ เรือบรรทุกเครื่องบิน
  • Natsuiro Matsuri <SR> ・ เรือพิฆาต
  • Murasaki Shion <SR>・ เรือบรรทุกเครื่องบินเบา
  • Nakiri Ayame <SR>・ เรือลาดตระเวนหนัก

https://m.in.mg/3xi02