#JP #CN ประกาศปิดอัพเดต 21/11/2019 – Maid is a Classmate

ประกาศปิดอัพเดต 21/11/2019 – Maid is a Classmate

  • #JP เริ่มปิดเวลา 12:00-16:00 ตามเวลาประเทศไทย
  • #CN เริ่มปิดเวลา 08:00-11:00 ตามเวลาประเทศไทย

◆ อีเวนท์ Core Data

  • ระยะเวลากิจกรรม 22/11/2019 – 01/12/2019
  • จะได้รับ Core Data มากขึ้น 3 เท่า จากด่านระดับ [ยาก]

◆ เรือได้รับชุดใหม่

  • HMS Glasgow – ชุดนักเรียน: คุณเมดเป็นเพื่อนร่วมชั้น

※ เปิดวางขายแบบ [จำกัดเวลา] ถึงวันที่ 04/12/2019

◆ การปรับปรุงอื่นๆ

  • เพิ่มระบบระบบย่อขยายภาพเรือเลขา ใช้งานได้กับ Live2D (สำหรับ #CN จะยังไม่ได้ระบบนี้ จะอัพเดตให้ในภายหลัง)
  • เปลี่ยนภาพพื้นหลังสกินชุดนักเรียนเป็น ถดูหนาว
  • สามารถเลือก เรือที่ถูกล็อคไว้ แต่เป็นมีชื่อเดียวกันได้ สำหรับกินเพื่ออัพเกรดและอัพเกรดดาว โดยจะมีข้อความขึ้นถามว่า ต้องการจะปลดล็อคหรือไม่
  • แก้ไขคำอธิบายสกิล Oscar (Meowfficer) Level 3

◆ ที่มา