#JP อนิเมะ Azur Lane: Bisoku Zenshin! เดินหน้าแล้ว

◆ อนิเมะ Azur Lane: Bisoku Zenshin! เดินหน้าแล้ว

Yostar Pictures กำลังเริ่มทำอนิเมะ Azur Lane: Bisoku Zenshin! แล้ว คอยติดตามกันต่อไป!

※ เรือในสตอรี่บอร์ดนั่นมัน Richelieu นี่นา….

https://m.in.mg/rk5FQ

Continue reading #JP อนิเมะ Azur Lane: Bisoku Zenshin! เดินหน้าแล้ว