#JP ซีรีย์ โลกของเรือรบ ตอนที่ 6 – ลิตโตริโอ

◆ ซีรีย์ โลกของเรือรบ ตอนที่ 6 – ลิตโตริโอ

※ เป็นซีรีย์รายตอน ที่ว่าด้วยเรื่องราวของประวัติของเรือรบ บรรยายโดย รุ่นพี่มิคาสะ