#JP #CN #EN SN Tashkent เข้าประจำการ

◆ แนะนำตัวเรือเข้าประจำการ
【☭กองทัพเรือนอร์ทยูเนี่ยน☭】

SN Tashkent ・ เรือพิฆาต

※ หาได้จากโรงต่อเรือ [จำกัดเวลา]
※ CV. Izawa Shiori

https://m.in.mg/iCqlV
https://m.in.mg/SQ7hH

Continue reading #JP #CN #EN SN Tashkent เข้าประจำการ