#CN IJN Ryuujou ได้รับชุดใหม่

◆ IJN Ryuujou ได้รับชุดใหม่

※ จะกลับมาให้หาได้อีกครั้งด้วย

https://m.in.mg/1MkhU

ภาพชุดนี้หลุดโผล่มาในเว็บของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีตั้งแต่มีนาคม2019 ก่อนจะรอเป็นปีกว่าจะเอาเข้าเกม