#EN ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ The Return of the War God

◆ ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์

  • อีเวนท์ The Return of the War God

◆ โรงต่อเรือ [จำกัดเวลา]

  • IJN Mikasa – 2% [3:30:00]
  • IJN Hiei – 2.5% [4:10:00]
  • IJN Hamakaze – 5% [0:27:00]
  • IJN Kuroshio – 5% [0:27:00]
  • IJN Oyashio – 5% [0:27:00]

◆ เรือได้รับชุดใหม่

  • IJN Hamakaze – ชุดนักเรียน: นักเรียนตัวอย่าง
  • IJN Hiei – ขุดนอน: การเดินทางของบุปผาจันทรา
  • IJN Mikasa – สายลมแห่งจักรวรรดิซากุระ

※ กำหนดเข้าในอัพเดตเร็วๆ นี้

https://m.in.mg/aNCqJ

Continue reading #EN ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ The Return of the War God

#TW ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ The Return of the War God

◆ ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ The Return of the War God

  • The Return of the War God (IJN Mikasa)

※ กำหนดเข้าเป็นอีเวนท์แรกในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า เร็วๆ นี้

https://m.in.mg/xTDcU