#EN KMS Z1 ได้รับการปรับสมรรถนะ และเรือรางวัลล็อคอินประจำเดือน 11/2019 USS Memphis

◆ เรือได้รับการปรับสมรรถนะ

  • KMS Z1 Kai

◆ เรือรางวัลล็อคอินประจำเดือน 11/2019

  • U̶S̶S̶ ̶M̶a̶f̶u̶y̶u̶ ̶S̶e̶n̶s̶e̶i̶ USS Memphis

※ ภาพโดย Silveroid (@SilverRoid)
※ CV. Hekiru Shiina

◆ 120 K Followers

ทวิตเตอร์ของเกมมีผู้ติดตามถึง 120,000 แล้ว!

※ ภาพโดย Hitsu (@hitsukuya)

#JP #CN #EN ภาพการออกแบบชุด USS Smalley [สมอลลีย์] – ชุดฮาโลวีน: Candy Courier

◆ ภาพการออกแบบชุด USS Smalley [สมอลลีย์] – ชุดฮาโลวีน: Candy Courier

※ ภาพโดย Amoeba原虫

https://m.in.mg/aG7ZB

Continue reading #JP #CN #EN ภาพการออกแบบชุด USS Smalley [สมอลลีย์] – ชุดฮาโลวีน: Candy Courier

#JP #CN ภาพการออกแบบชุด USS Memphis – ชุดฮาโลวีน: Mystical Night

◆ ภาพการออกแบบชุด USS Memphis – ชุดฮาโลวีน: Mystical Night

※ ภาพโดย 銀SilveRoid

https://m.in.mg/H20ai

Continue reading #JP #CN ภาพการออกแบบชุด USS Memphis – ชุดฮาโลวีน: Mystical Night