#EN USS Helena ได้รับการปรับสมรรถนะ, เรือได้รับชุดแต่งงาน, เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

◆ เรือได้รับการปรับสมรรถนะ

  • USS Helena Kai
Continue reading #EN USS Helena ได้รับการปรับสมรรถนะ, เรือได้รับชุดแต่งงาน, เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

#EN เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

◆ เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

  • IJN Hatsuharu
  • IJN Ariake

※ กำหนดเข้าในอัพเดตครั้งถัดไป

https://m.in.mg/Pc0FG

Continue reading #EN เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

#JP #CN เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

◆ เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

  • HMS Southampton
  • IJN Kiyonami

※ กำหนดเข้าในอัพเดตครั้งถัดไป

https://m.in.mg/gwQoa

Continue reading #JP #CN เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

#JP #CN IJN Shigure ได้รับการปรับสมรรถนะ และเรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

◆ เรือได้รับการปรับสมรรถนะ

  • IJN Shigure Kai

◆ เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

  • IJN Yukikaze
  • IJN Taihou

※ กำหนดเข้าในอัพเดต 26/09/2019

https://m.in.mg/RANIY
https://m.in.mg/8rb20
https://m.in.mg/SGCZf