#JP #CN ของใหม่ในร้าน Core Data – Seal of the Four Gods

◆ ของใหม่ในร้าน Core Data – Seal of the Four Gods

※ Seal of the Four Gods (800 Core)

  • HP + 250 (550)
  • เมื่อทำการติดตั้งให้เรือชั้น An Shan เพิ่มพลังโจมตีปืนหลัก +16%, ปรับการโจมตี barrage