#JP #CN ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์

◆ ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์

อีเวนท์ขนาดใหญ่กำลังเข้าช่วงสิ้นเดือนนี้ วันที่ 23/07/2020 เตรียมตัวให้พร้อม (`・ω・´)ゞ

◆ เรือเข้าประจำการใหม่

  • HMS Howe (เรือประจัญบานชั้น King George V)
  • HMS Hermione (เรือลาดตระเวนเบาชั้น Dido)