#JP #CN #EN KMS Odin เข้าประจำการใหม่

◆ KMS Odin เข้าประจำการใหม่

  • KMS Odin – เรือประจัญบาน

※ เรือวิจัย PR3
※ CV. Yuki Matsuoka

https://m.in.mg/OyLft

◆ KMS Odin

สำหรับ KMS Odin จะมีระบบพิเศษที่จะเข้าต่อสู้ในระยะประชิดกว่าเรือลำอื่นๆ ในกองเรือหลัก
ซึ่งจะมีผลพิเศษกับบาร์ราจและปืนรอง…?
ต้องไปลองใช้กันดู

https://m.in.mg/871Ev