#JP #CN #EN SN Chapayev เข้าประจำการ

◆ แนะนำตัวเรือเข้าประจำการ
【☭กองทัพเรือนอร์ทยูเนี่ยน☭】

  • SN Chapayev ・ เรือลาดตระเวนเบา

※ รางวัลอีเวนท์
※ CV. Tazawa Masumi

https://m.in.mg/XdUFP