#JP #CN #EN Valentine’s Day 2020

◆ Valentine’s Day 2020

“เลือกไวฟุของคุณ”

  • เมื่อทำการเข้าเกมจะได้รับช็อกโกแลตจากเรือเลขาในกล่องจดหมายในวันที่ 14/02/2020 เวลา 00:00 – ระยะเวลากิจกรรมถึง 20/02/2020
  • ผู้การต้องเลเวล 15 ขึ้นไป
  • หากตั้งเรือเลขาเป็นเรือ Collaboration จะได้ช็อกโกแลตจาก Akashi แทน