#JP #CN ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์

◆ ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์

อีเวนท์ขนาดใหญ่กำลังเข้าช่วงสิ้นเดือนนี้ เตรียมตัวให้พร้อม (`・ω・´)ゞ

กองทัพเรือนอร์ทยูเนี่ยน (รัสเซีย) มาแน่นอน! #Avroraถูกใจสิ่งนี้

https://m.in.mg/K1lDe
https://m.in.mg/7LCRS