#CN ครบ 10 ล้านไอดี

◆ ครบ 10 ล้านไอดี

ขณะนี้ในเซิร์ฟเวอร์จีน มีผู้การครบ 10 ล้านไอดีแล้ว

※ หากโพสต์ใน Weibo และ B station รวมกันมียอดรีโพสต์ถึง 2 หมื่น ภายในวันที่ 16 จะแจกแหวนภายในเกม

[อัพเดต] 16/01/2020

ณ วันที่ 16/01/2020 มีผู้รีโพสต์ถึงกว่า 8 หมื่นไปแล้ว โดยแหวนนั้นจะส่งมอบให้ในอัพเดตวันที่ 21/01/2020