#JP Apolonogem

◆ Apolonogem

ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้ว

หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉินไปประมาณ 90 นาที เนื่องจากพบปัญหาการเชื่อมต่อ

ทีมงานก็ส่งของชดเชยมาพร้อมกันนี้
ขออภัยในความไม่สะดวก

https://m.in.mg/m4yJx