#CN Azur Lane x Glico Pocky Collaboration

◆ Azur Lane x Glico Pocky Collaboration

ขายของกันตรงๆ กับป๊อกกี้ อซูร์เลน วางขายในประเทศจีน
แบบยกกล่องแถมโค้ดเฟอร์นิเจอร์ภายในเกมด้วย

https://m.in.mg/6oHOn