#JP #CN #EN เผยระบบใหม่ที่กำลังพัฒนา ส่วนขยายระบบเรือเลขา

◆ เผยระบบใหม่ที่กำลังพัฒนา ส่วนขยายระบบเรือเลขา

  • ส่วนขยายระบบเรือเลขาจะปลดล็อคได้โดยการผ่านด่าน W3-4, W6-4, W9-4 และ W12-4 รวมแล้ว 5 ช่อง
  • ลำดับตำแหน่งของเรือเลขาเฉพาะลำซ้ายสุดเท่านั้น จึงจะได้รับค่าความสัมพันธ์ ❤ ส่วนตำแหน่งอื่นจะไม่ได้
  • ถ้าตั้งเรือเลขาไว้หลายลำ เวลากลับมาหน้าแรกจะสุ่มสลับแสดงเรือเลขามาแสดง แต่ยังมาแสดงทีละ 1 ลำอยู่ หรือเลือกกดสลับเองได้
  • สามารถเลือกเปิด Live2D, พื้นหลังชุดได้

※ ภาพตัวอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้อัพเดตเข้าเกมจริงในอนาคต